Over Nieuwe Meesters Delft

Stichting Nieuwe Meesters Delft is hét expertisecentrum voor erfgoed en ICT binnen de Delftse regio. Wij zijn aanjager van innovatie in erfgoed. Daarom stimuleren wij projecten op het gebied van nieuwe media en digitale erfgoedtoepassingen.

Samenwerking en platform

Nieuwe Meesters Delft brengt bedrijven, onderzoeksinstellingen en erfgoedinstellingen bij elkaar. Zo faciliteren wij onderlinge samenwerking. Nieuwe Meesters Delft biedt een fysiek en digitaal platform voor expertises, projecten, eindproducten en erfgoeddata. Dit doen wij samen met onze klanten en partners.

Ontstaan stichting

Nieuwe Meesters Delft is ontstaan vanuit de 'Aanjaagfunctie Samenwerking Gemeente Delft en TU Delft op gebied van Kunst en Cultuur'.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over Stichting Nieuwe Meesters Delft op www.nieuwemeestersdelft.nl.